GPS i zastosowania turystyczne oraz wojskowe


Głównymi cechami jakimi miał charakteryzować się GPS było uniezależnienie sygnału od warunków pogodowych, a także odporność na zakłócenia. Udało się to osiągnąć specjalistom z Departamentu Obrony USA. Oprócz tego inne cechy GPS to:

a. Możliwość wyznaczenia położenia w czasie rzeczywistym.

b. Dostępność sygnału na całej kuli ziemskiej.

c. Wygodna synchronizacja czasu.

d. Nielimitowana liczba użytkowników.

e. Brak komunikacji odbiornika z satelitą, który gwarantuje niewykrywalność odbiornika.

Wykorzystanie GPS do zastosowań morskich

GPS może być stosowany między innymi do zastosowań morskich. Pozwala na tworzenie map dna morskiego, basenów portowych, a także dróg wodnych. Wygodnie dzięki niemu możemy również dokonać pomiary linii brzegowej, dokonać ewidencji i kontroli łowisk, oraz nawigować ruch floty rybackiej. Innym ważnym morskim zastosowaniem jest ratownictwo morskie, czyli ustalenie położenia wraków i kierowanie akcjami poszukiwawczymi. GPS jest też stosowany w nawigacji statków i floty przybrzeżnej.

Zastosowanie GPS w turystyce

GPS ma powszechnie zastosowanie w turystyce. Szczegóły na temat urządzenia znajdziemy po wejściu tutaj- lokalizator gps.

Nawigacja samochodowa

Nawigacja samochodowa wykorzystuje GPS. Dzięki prostemu urządzeniu możemy bezpiecznie dotrzeć w zaplanowane miejsce. System prowadzi nas po określonej trasie. Nawigacja może też jednocześnie podawać dane o naszym położeniu do centralnego systemu, dzięki czemu miejsce naszego pobytu będzie znane na przykład właścicielowi pojazdu. Stosuje się to głównie w przedsiębiorstwach transportowych, w których wykorzystywana jest duża liczba pojazdów.

Nawigacja w terenie

Turyści wykorzystują GPS za pomocą specjalnych urządzeń, które pozwalają na zaplanowanie trasy i podążanie nią. Urządzenia sprawdzają się także w sytuacji, gdy się zgubimy. Możemy sprawdzić miejsce naszego położenia i wrócić po przebytej trasie. Wygodna jest także możliwość przeglądania pokonanego terenu. Tego rodzaju sprzętu stosowane są przez turystów amatorów, ale też przez alpinistów, grotołazów, żeglarzy, biegaczy górskich, rowerzystów. Niektóre postacie nawigacji sprowadzono do rozmiarów zegarka.

Wyznaczanie pozycji

Wyznaczanie pozycji jest szczególnie ważne podczas sporządzania map. Ma to znaczenia dla prac archeologicznych, ale także w budownictwie przemysłowym. do budowy dróg. Energetyka wykorzystuje wyznaczanie pozycji do ewidencji obiektów energetycznych, linii przesyłowych i transformatorowni. Również geodezja wymaga określenia współrzędnych punktów.

Znaczenie GPS dla ochrony środowiska

GPS może być również wykorzystywany dla celów związanych z ochroną środowiska. Przede wszystkim pomaga w ewidencji lasów, jakości drzew, a także do ustalania stanu urządzeń melioracyjnych. Dzięki niemu możemy monitorować zanieczyszczenia, obszary skażone oraz ginące gatunki. Popularne jest sprawdzania poruszania się ławic ryb, wielorybów, czy stada dzikich zwierząt, w celu lepszego poznania ich zwyczajów.

Bezpieczeństwo

GPS to ogromne możliwości związane także z zapewnieniem bezpieczeństwa domownikom. Możemy zaopatrzyć w lokalizator nasze dzieci lub innych członków rodziny, dzięki czemu zawsze będziemy znali ich miejsce pobytu. Lokalizator w samochodzie pozwoli na jego odnalezienie w przypadku kradzieży. GPS to także rozwiązanie niezbędne w ratownictwie. Można wyznaczyć miejsca katastrof, wypadków. Sterować zdalnie akcjami ratowniczymi na lądzie, morzu. Niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Straż pożarna łatwiej może określić miejsce pożaru, co powoduje zasadniczą poprawę jej efektywności działania.

Wojskowe zastosowanie GPS

Należy pamiętać, ze GPS powstał przede wszystkim do celów wojskowych. Sprzęt pozwala na aktualizację map, która usprawniają działania militarne. Doskonale można odnajdywać żołnierzy, a także niszczyć strategiczne cele nieprzyjaciela. GPS montuje się w pociskach samonaprowadzających. Dokładność takiej rakiety liczona jest w metrach, co jest wynikiem imponującym.